Přihlášení

Kalendář akcí

<< Červenec 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Anketa

Zatím nejsou žádné ankety.


Odborná praxe v antidiskriminačním právu

Sylabus předmětu „Teorie a praxe antidiskriminačního práva“
Garant předmětu: Doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

Předmět Teorie a praxe antidiskriminačního práva vychází z modelů praktických forem právního vzdělávání, určených pro rozvíjení praktických znalostí a dovedností studentů. Spojení výuky teorie antidiskriminačního práva s praxí umožní studentům prohloubení již nabytých teoretických základů práva spolu s rozvojem praktických právnických dovedností (např. schopnosti praktické aplikace právní úpravy, právní rozbor, práce s právními informacemi, právní argumentace, vedení pohovoru s klientem) a zvyšuje tak jejich připravenost pro budoucí profesní život.

Oblasti diskriminace se výuka na právnické fakultě věnuje pouze okrajově. Tato problematika se však prolíná různými právními oblastmi (např. pracovněprávní oblast, oblast bydlení, zdravotní péče, vzdělávání, přístup k službám), a tak v rámci tohoto kurzu získají studenti znalosti i z dalších právních odvětví a naučí se přistupovat k řešení právního problému komplexně. V neposlední řadě je cílem předmětu rozvíjet u studentů vědomí profesní etiky a odpovědnosti ve vztahu ke společnosti.

Předmět je rozdělen do dvou základních částí.

1. Teoretická část probíhá formou pěti bloků v podobě jednodenních seminářů. Tři bloky vedené doc. Kühnem se zaměřují se na výklad problematiky a aplikace antidiskriminačního práva v praxi. Jeden blok je veden psychology, kteří formou nácviku učí studenty základům komunikace s klientem, a to jak klientem běžným tak takzvaně „problémovým“. Poslední blok je veden odborníkem z praxe, který studentům na případech z praxe přiblíží možnosti aplikace práva při setkání s diskriminací.

2. Praktická část probíhá ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi. Daná organizace studentovi přiděluje práci ve stanoveném rozsahu, provádí dohled a supervizi nad prací studenta a nese veškerou odpovědnost za jeho působení. Po ukončení praktické části poté poskytne podklady pro evaluaci jednotlivých studentů.
Vygenerované za: 0.06 sekund
22,252,355 návštěv