Přihlášení

Kalendář akcí

<< Duben 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Anketa

Zatím nejsou žádné ankety.


Tým projektu


prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - manažer projektuJUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI - koordinátor aktivity

Pochádzam z východného Slovenska, avšak po štúdiách v Nemecku (právo a medzinárodné právo) a v Austrálii (medzinárodné právo) som zakotvil v ČR, kde som na právnickej fakulte UK obhájil dizertačnú prácu k problematike vojenských aktivít EÚ z pohľadu medzinárodného práva. V rámci projektu „Právo pro praxi“, v ktorom sa zišiel skvelý tým kolegýň a kolegov, som sa rád ujal úlohy s názvom „Diseminace znalostí a zkušeností získaných díky projektu“. Súčasťou aktivít v rámci tejto aktivity bude nielen zorganizovanie konferencie, ale predovšetkým vytvorenie metodických publikácií a publikovanie výsledkov projektu, čo považujem za mimoriadne dôležité s ohľadom na udržateľnosť výsledkov projektu a ich skutočné zavedenie do širšej praxe. V mojej terajšej pozícii ako učiteľ na vysokej škole (jednak pražskej, a jednak olomouckej právnickej fakulte) zároveň cítim potrebu nechať sa inšpirovať k tomu, aby som mohol svojim študentom dopriať čo možno najvyšší štandard výučby.

JUDr. Jitka Hanko, LL.M., MES - koordinátorka aktivity a koordinátorka činnosti/pedagožka

Jak se jmenuji: Jitka Hanko
Kdo jsem: interní doktorandka na Katedře mezinárodního práva PrF UK; v projektu koordinátorka aktivity č. 8 – Škola lidských práv a koordinátorka činnosti – moot court
Odkud jsem: narodila jsem se ve Vyškově
Co jsem studovala: absolvovala jsem v roce 1998 Právnickou fakultu v Brně, v roce 2001 M.E.S. na Europa-Kolleg Hamburg, v roce 2002 LL.M. na Universität Hamburg a v roce 2007 jsem získala titul JUDr. na Právnické fakultě v Praze
Pracovala jsem na: Odboru pro uprchlíky MV ČR, Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, Katedře mezinárodního a evropského práva PrF MU v BrněJUDr. Věra Honusková, Ph.D. - koordinátorka aktivity a koordinátorka činnosti

Věra Honusková vystudovala Právnickou fakultu UK, poté působila několik let v nestátních neziskových organizacích. Od roku 2005 působí na Právnické fakultě UK, nejprve jako interní doktorandka, posléze jako odborná asistentka. V roce 2011 zde obhájila disertační práci na téma Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. Kromě teoretického působení na PF UK je činná také v advokátní kanceláři Veverka-Kohoutová, či v Komisi pro rozhodování ve věcech cizinců Ministerstva vnitra ČR.
Věra Honusková přednáší na fórech o azylové a cizinecké problematice, účastní se rozličných letních škol k tematice azylu, uprchlictví a lidských práv, publikuje k tématu azylu, uprchlictví a cizinecké problematice, mimo jiné ve sbornících věnovaných sjednocování legislativy evropských zemí v oblasti azylu a uprchlictví, např. Procedurální směrnice – krok vpřed v mezinárodním právu? (2006); je spoluautorkou Komentáře k zákonu o azylu (2010). Dále se věnuje problematice lidských práv, kupříkladu s tématem Konkurující jurisdikce v právu na sloučení rodiny (2009, sborník z konference).
Věra Honusková je členkou odborných organizací (České společnosti pro mezinárodní právo, Finské společnosti pro mezinárodní právo, či European Society of International Law). Z občanské angažovanosti je možné uvést dlouhodobé členství v Asociaci pro mezinárodní otázky (2000-2010), či založení Fóra 50 %, organizace, která usiluje o vyrovnané pozice žen a mužů v rozhodovacích pozicích.
V roce 2010 napsala spolu s kolegou projekt Právo pro praxi, a doufá v co nejširší podporu ze strany čtenářů a čtenářek tohoto medailonku!

PhDr. Marta Chromá, Ph.D. - koordinátorka činnosti

Marta Chromá vystudovala obor překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě UK, ale více než 20 let se věnuje anglické právní lingvistice na Právnické fakultě UK. Specializuje se na právnělingvistickou komparatistiku v oblasti common law a dalších právních systémů, které používají angličtinu, na jedné straně a českého práva na straně druhé. Je autorkou několika učebnic právnické angličtiny pro studenty práv, ale také pro soudce a státní zástupce v kurzech Justiční akademie. Zpracovala překladové právnické slovníky (česko-anglický a anglicko-český), pravidelně přispívá do různých sborníků a monografií o právní lingvistice, právním překladu a lexikografii, jež jsou převážně publikovány v zahraničí.

Ida Kaiserová - evaluátorka - socioložka

PhDr. Kateřina Kloubová - asistentka manažera a koordinátorka aktivity

Absolventka FF UK Praha, obor historie, dále CEU Praha a EUI Florencie. Pracovala jako koordinátorka výzkumných projektů v rámci CEU, jako výkonná ředitelka jednoho ze study abroad programu v Praze, v posledních 6 letech pracovala jako projektová koordinátorka v neziskové organizaci zaměřené na další vzdělávání studentů práv a zvyšování dostupnosti právní pomoci v ČR. V projektu PPP pracuje jako asistentka manažera a koordinuje aktivitu č.9. Má dvě děti, manžela, psa, zebřičky. Nemá čas. Aby se nezbláznila, vyrábí šperky a tančí salsu. Po nocích se snaží číst a spát.
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D, LL.M. - koordinátor činnosti

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a University of Michigan Law School, Ann Arbor v USA. V letech 1997 až 2001 pracoval v advokátní kanceláři jako advokátní koncipient. Od roku 2000 působil jako odborný asistent a v roce 2006 se stal docentem na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde dosud působí jako pedagog. Od roku 2004 byl tři roky asistentem soudce na Ústavním soudu, podílel se rovněž na činnosti Legislativní rady vlády České republiky. V roce 2008 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu.
Je autorem několika monografií a desítek článků publikovaných u nás i v zahraničí. Je členem redakční rady časopisu Jurisprudence, Právník a časopisu Croatian Yearbook of European Law and Policy. Autor desítek článků publikovaných v České republice, USA, Velké Británii, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku, Rusku a na Slovensku. Je členem České společnosti pro evropské a srovnávací právo, spolupořádá každoroční mezinárodní jarní seminář v Dubrovníku na téma evropského a srovnávacího ústavního práva.

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. - koordinátor aktivity a koordinátor činnosti/pedagog

Eva Stehlíková - evaluátorka - socioložka

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - koordinátor aktivity a koordinátor činnosti/pedagog

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (magisterské i doktorské studium). Od roku 2002 působí na katedře práva životního prostředí, nejprve jako odborný asistent, od roku 2011 jako docent.
Ve svém oboru přednáší předmět společného povinného základu „Právo životního prostředí“, a dále povinně volitelné předměty „Mezinárodní právo životního prostředí“ a „Právo životního prostředí Evropské unie“. Je odborným garantem povinně volitelného předmětu „Environmentální politika a udržitelný rozvoj“. Od roku 2011 je spolugarantem předmětu „Praxe studentů v neziskových organizacích působících v ochraně životního prostředí“. Kromě toho přednáší v kurzech celoživotního vzdělávání „Nové právo životního prostředí“ a „Pozemkové právo“.
Dále se podílí též na práci v neziskovém sektoru, v občanských sdruženích a vědeckých společnostech. Je zakládajícím členem České společnosti pro právo životního prostředí a členem Evropské Asociace pro právo životního prostředí (European Environmental Law Association EELA). Je rovněž členem České společnosti ornitologické, národního partnera Birdlife International.
Vojtěch Stejskal je spoluzakladatelem a šéfredaktorem odborného recenzovaného časopisu České právo životního prostředí.JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. - koordinátor aktivity a koordinátor činnosti/pedagog

V projektu Právo pro praxi se věnuji především Street Law, což je poměrně symbolické. Právě tento předmět, v rámci kterého učí studenti PF právo na středních školách, totiž pozoruhodným způsobem propojuje řadu věcí, které jsou mi blízké. Vedle pražských práv jsem totiž vystudoval také pražskou pedagogickou fakultu (obor společenské vědy a angličtina) a učení se v současnosti poměrně naplno věnuji – učím na pražské právnické fakultě a na dvou pražských středních školách. Všude učím – překvapivě – právo a věci s ním související. Když tedy v rámci Street Law vodím studenty na praxe na střední školy, poměrně dobře vím, co je tam bude čekat (byť je pravda, že i mě středoškoláci čas od času něčím pořádně překvapí). Vedle Street Law se starám také o zahraniční dimenzi celého projektu, tj. koordinuji spolupráci se zahraničními univerzitami, a připravuji předmět Právní etika v teorii a praxi. A pokud si nechystám hodiny, nečtu žádnou právnickou literaturu ani nejezdím po právnických konferencích, vyrážím do přírody, za nepříliš náročným sportem nebo za pražskou kulturou.

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. - koordinátorka aktivity a koordinátorka činnosti/pedagožka
Vygenerované za: 0.07 sekund
22,260,778 návštěv