Přihlášení

Kalendář akcí

<< Červenec 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Anketa

Zatím nejsou žádné ankety.


Stáže


Garant aktivity: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

Hlavní náplní této aktivity je konfrontování studentů s praktickou aplikací práva a praktickým seznámením s činností soudů, státních zastupitelstev a správních úřadů. Teoretické znalosti studentů jsou tak doplňovány o nový prvek skutečné agendy, který prohlubuje pochopení právní systematiky.
Student je v rámci jednotlivých předmětů přidělen na konkrétní instituci a praxi vykonává pod jedním z jejich pracovníků, svým mentorem. Rozsah činností je velmi flexibilní a kromě určitého základu, který je požadován jako minimum pro úspěšné zakončení předmětu, záleží na konkrétní pozici, příležitosti a dohodě.
Hodnocení výkonu a zpětná vazba pro činnost studenta je zajišťována jak jeho odborným mentorem na jednotlivé instituci, tak garantem předmětu na fakultě.

Soudy
Stáž na soudech probíhá jako dvousemestrální, přičemž výběr nových studentů pro praxe probíhá vždy po zimním semestru, začátkem letního. Kritériem pro výběr jednotlivých stážistů jsou studijní výsledky, tedy známky získané z ústních zkoušek relevantních předmětů.
První semestr probíhá stáž na civilních soudech, kde se studenti seznámí především s tématikou občanského a obchodního práva a civilního procesu. Druhý semestr pak stáž pokračuje na soudech trestních.
Stáže jsou zajišťovány na obvodních a městském soudě na území hlavního města Prahy, ovšem kvůli vysokému zájmu a pouze omezené kapacitě je podporována i varianta vlastní iniciativy, kdy si student sám sjedná praxi na jakémkoli obvodním soudu v České republice na období letních prázdnin, což je mu pak uznáno jako tzv. letní praxe. Vždy ovšem musí praxe probíhat pod dohledem mentora, který garantuje odbornou úroveň.

Státní zastupitelství
Stáže na státních zastupitelstvích probíhají jako jednosemestrální stáž, kdy je student přidělen na konkrétní obvodní státní zastupitelství a pracuje přímo se státním zástupcem. Vzhledem k vysoké odbornosti stáže jsou nastaveny i vyšší nároky na studenty.
Nezbytností je úspěšné složení dvou zápočtů z trestního práva, zaslání motivačního dopisu a osobní pohovor s garantem činnosti, doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D. Počet míst je v každém semestru omezen na 20.
Předmět je vyhodnocován na základě posudku státního zástupce formou kolokvia s garantem předmětu. Posudek na každého studenta vyhotovuje jeho mentor na předem připravený formulář.

Státní správa
Praxe ve státní správě probíhají v zásadě jako jednosemestrální předmět. Stáže studenti vykonávají na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu zahraničních věcí, České inspekci životního prostředí, Českém báňském úřadu, Státním úřadu pro jadernou bezpečnost a Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu. Vzhledem k rozdílné povaze činnosti jednotlivých hostitelských institucí je nápň praxe velmi individuální. Společnými požadavky jsou minimální rozsah praxe a aktivní zapojení studentů do činnosti instituce (příprava stanoviska, rozhodnutí, hodnotící zprávy apod.)
Výběrová kritéria pro účast na stáži jsou složena z několika faktorů. Jedná se především o již absolvované předměty a tím demonstrovaný zájem ze strany studenta zajišťující odbornou úroveň znalostí. Dále pak téma diplomové práce a ročník, v němž se student nachází.
Pro praxi na Ministerstvu zahraničních věcí jsou stanoveny odlišné podmínky. Konkrétně zaslání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu. Hodnocení studentů probíhá odlišně od jednotlivých institucí. Pro úspěšné zakončení předmětu tak může být potřeba předložit odbornou práci anebo jenom svědomitě plnit zadané úkoly pro získání pozitivního posudku mentora.
Vygenerované za: 0.07 sekund
22,251,920 návštěv