Přihlášení

Kalendář akcí

<< Červenec 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Anketa

Zatím nejsou žádné ankety.


Odborná praxe - azylová a uprchlická

Garantka předmětu: JUDr. Věra Honusková, Ph. D.
Vyučující: JUDr. Věra Honusková, Ph. D.


V projektu Právo pro praxi nabízíme i roční program, zaměřený na detailní seznámení se s azylovou a uprchlickou problematikou.

Program se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.

Teoretická část probíhá v zimním semestru formou povinně volitelného předmětu Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Studenti se v jeho průběhu seznámí s tím, jak je daná tematika upravena v mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Předmět je vyučován jako klasický povinně volitelný, používány jsou interaktivní metody výuky a zapojeni odborníci z praxe.

Praktická část probíhá v semestru letním jako volitelný předmět Praxe v neziskových organizacích umožňuje studentům. Je určen jen těm studentům, kteří absolvovali výběrový předmět Teorie a praxe azylu a uprchlictví a umožňuje jim semestrální praxi v nestátních neziskových organizacích. Spolupracujícími organizacemi jsou Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro migraci a integraci. Zde se studenti pod dohledem zkušeného právníka této organizace věnují případům žadatelů o mezinárodní ochranu v České republice.

Studenti se nejprve v zimním semestru na přednáškách teoreticky seznámí s problematikou ochrany lidských práv a azylovým a uprchlickým právem, tedy zjistí, jaký je právní rámec poskytování mezinárodní ochrany v mezinárodním, evropském i českém vnitrostátním právu. Následně studenti použijí získané poznatky v praxi, tedy zjistí, jaká je reálná situace „v poli“. Studenti pracují ve dvojicích až trojicích, každá skupina má svého klienta, se kterým projdou část procesu – řízení o udělení mezinárodní ochrany v České republice, a vedle toho se účastní průběžných aktivit neziskové organizace. Kromě právních znalostí tak získají i informace i o tom, jak tyto organizace fungují. Tyto organizace mohou být do budoucna nejen jejich zaměstnavateli, ale též místem, kde budou jako absolventi právnické fakulty naplňovat společenskou odpovědnost právní profese.

V rámci výkonu praxe absolvují studenti cca 60-100 hodin práce prohlubováním znalostí, cvičnými případy a prací na případu konkrétního klienta. Je tedy zřejmé, že předmět je časově poměrně náročný a počítá s aktivním zapojením.

Důležité upozornění pro studenty: Podmínkou pro vstup do praxe je absolvování předmětu Teorie a praxe azylu a uprchlictví a jeho ukončení zkouškou. Dále je nejpozději při konání zkoušky nutné odevzdat dvoustránkový motivační dopis s uvedením telefonního a emailového kontaktu. Zápis do předmětu v ISu provádí vyučující, nikoli sami studenti.

Spolu s teoretickým předmětem tvoří praxe program, který studentům dává ucelený obraz teorie a praxe dané problematiky v mezinárodním, evropském i vnitrostátním právu. Začátky programu zaměřeného na spojení teorie a praxe v azylovém a uprchlickém právu sahají do roku 2000, kdy proběhl s podporou Nadace Open Society Fund Praha pilotní projekt. V letech 2000 až 2010 se celého programu, tedy teorie i praxe zúčastnilo více než 150 studentů. Jejich klienty byli žadatelé o mezinárodní ochranu z mnoha zemí světa, kupříkladu z Ruska, Běloruska, Nigérie, Srí Lanky či Kazachstánu. Více než dvacet řešených případů skončilo úspěšně. Mnoho absolventů programu se tématu azylu a uprchlictví dále věnuje ve svých diplomových, rigorózních či disertačních pracích a následně i v zaměstnání. Získané znalosti a zkušenosti byly zúročeny v teorii i praxi, pomohly studentům při studiu, a zároveň byly prospěšné mnoha lidem.

Díky projektu Právo pro praxi je nyní možné předmět inovovat a sdílet zkušenosti s podobně orientovanými předměty. Díky v projektu vytvářenému manuálu bude možné sdílet metodiku, která je v programu využívána, a vytvořit návod, jak podobný program založit.
Vygenerované za: 0.07 sekund
22,251,309 návštěv